JM2, kodujący białko spokrewnione z widelcem, jest zmutowany w alergicznym układzie dysmi- cd

Amplifikację PCR sekwencji genomowych przeprowadzono przez ogrzewanie mieszaniny reakcyjnej w 95 ° C przez minutę, następnie 35 cykli z następującymi ustawieniami: 94 ° C przez 15 sekund, 60 ° C przez 30 sekund i 72 ° C przez 30 sekund. . Produkty amplifikowane sekwencjonowano za pomocą sekwencera ABI 377 ze znakowanymi terminatorami di-deoksy. Zagnieżdżoną amplifikację PCR sekwencji cDNA przeprowadzono stosując cDNA otrzymany z całkowitego RNA limfoblastów T przez odwrotną transkrypcję. Pierwszoetapową reakcję PCR przeprowadzono stosując zewnętrzne startery (bp 41. 59; 1140. 1121). Warunki PCR wynosiły 95 ° C przez minutę, a następnie 35 cykli z następującymi ustawieniami: 94 ° C przez 30 sekund, 58 ° C przez minutę i 72 ° C przez minutę. Próbkę pierwszej mieszaniny reakcyjnej PCR użyto następnie jako matrycę do drugiej reakcji PCR, która była prowadzona w tych samych warunkach, z wyjątkiem temperatur hybrydyzacji 60 ° C dla starterów bp 353. 372; 1102 – 1083 (do wykrywania mutacji eksonu 7) i 65 ° C dla starterów bp 639. 659; 1036. 1014 (w celu wykrycia pominięcia egzonu 9). Tabela Próbki stosowane w analizie sekwencji genomowych i cDNA JM2 Test ochrony przed RNazą. Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej pacjentów i męskich kontrolnych stymulowano PHA przez 5 dni. Limfoblasty pozostawiono nietraktowane lub aktywowano estrem forbolu i jonoforem wapnia przez godzinę, jak wskazano. Całkowity RNA został wyizolowany i zbadany pod kątem ekspresji w cytokinie za pomocą testu ochrony przed RNazą przy użyciu zestawu Multi-Probe Hck-1 (Pharmingen, San Diego, Kalifornia, USA). Wyniki i dyskusja Przeanalizowaliśmy dwie rodziny (zwane dalej XLAAD-100 i -200), w których udział wzięło łącznie pięciu chorych mężczyzn, jeden w XLAAD-100 i cztery w XLAAD-200 (ryc. 1). Wszystkie chore dzieci cierpiały na cukrzycę typu z początkiem choroby wieku niemowlęcego (zakres od 3 tygodni do 11 miesięcy), przewlekłą biegunkę i reakcje alergiczne, szczególnie na pokarmy (tabela 2). Innych członków rodziny, w tym obligatoryjnych nosicieli heterozygoty z rodziny XLAAD-200, klinicznie nie miało to wpływu. Badania laboratoryjne ujawniły dowody zwiększonej reaktywności alergicznej, w tym eozynofilii i podwyższonych poziomów IgE, jak również pozytywne testy radioalergosonukleinowe i pozytywne natychmiastowe reakcje nadwrażliwości poprzez testy skórne na pokarmy i inne alergeny. Po pobudzeniu in vitro limfocytów krwi obwodowej mitogenami stwierdzono nadmierną ekspresję cytokin Th2, IL-4, IL-5, IL-10 i IL-13 oraz zmniejszoną ekspresję IFN-y cytokiny Th1. (Rysunek 2). Zarówno fenotyp kliniczny, jak i badania laboratoryjne były zgodne z rozregulowanymi odpowiedziami komórek Th typu 2 w XLAAD. Figura Analiza heteropierwiastków rodowodów XLAAD-100 i XLAAD-200. Koła, kobiety; kwadraty, mężczyźni. Wypełnione symbole, dotknięte osoby; otwarte symbole, nietknięte osoby; przedni ukośnik przez symbol, zmarły osobnik
[więcej w: truskawki indeks glikemiczny, dieta kopenhaska przepis, jak ugotowac kasze jaglana ]
[hasła pokrewne: sennik samolot katastrofa, rehabilitacja po szyciu łąkotki, truskawki indeks glikemiczny ]