Dieta ketogenna hamuje napady padaczkowe u myszy za pośrednictwem receptorów A1 adenozyny

Dieta ketogeniczna (KD) to wysokotłuszczowy, niskowęglowodanowy schemat metaboliczny; jego skuteczność w leczeniu opornej na leczenie epilepsji sugeruje, że mechanizmy leżące u podstaw jej działania przeciwdrgawkowego różnią się od mechanizmów atakowanych przez konwencjonalne leki przeciwpadaczkowe. Ostatnio KD i analogiczne strategie metaboliczne wykazały obiecującą skuteczność terapeutyczną w innych zaburzeniach neurologicznych, takich jak zmniejszenie urazu mózgu, bólu i stanu zapalnego. Tutaj wykazaliśmy, że KD może zmniejszać napady u myszy poprzez zwiększenie aktywacji receptorów adenozyny A1 (A1R). Gdy myszy transgeniczne z samoistnymi napadami spowodowanymi niedoborem metabolizmu lub sygnalizacji adenozyny karmiono KD, napady zostały prawie zniesione, jeśli myszy miały nienaruszone A1R, były zmniejszone, jeśli myszy wykazywały zmniejszone poziomy A1R i były niezmienione, jeśli myszy nie miały AI1. Napady zostały przywrócone poprzez wstrzyknięcie glukozy (odwrócenie metaboliczne) lub antagonisty receptora A1R (odwrócenie farmakologiczne). Analiza Western blot wykazała, że KD zmniejszała kinazę adenozynową, główny enzym metabolizujący adenozynę. Co ważne, tkanka hipokampa wycięta od pacjentów z padaczką medycznie nie dającą się wykazać, wykazała zwiększoną kinazę adenozyny. Wnioskujemy zatem, że niedobór adenozyny może mieć znaczenie dla padaczki u ludzi i że KD może zmniejszać napady przez zwiększenie hamowania za pośrednictwem A1R. Wprowadzenie Dieta ketogenna (KD) to alternatywne leczenie metaboliczne padaczki, a liczne retrospektywne i prospektywne badania potwierdzają jej kliniczne korzyści (1, 2). Wysokotłuszczowa, nisko węglowodanowa kompozycja KD wymusza metabolizm ketonowy, a nie glukozowy, ale nie wiadomo, w jaki sposób ta zmiana prowadzi do konsekwencji przeciwdrgawkowych. Pierwotne zastosowania terapii KD obejmują padaczkę dziecięcą i lekooporną; jego stosowanie rośnie na całym świecie, a korzyści kliniczne są podobne we wszystkich kulturach i grupach wiekowych (1, 2). Pomimo sukcesu, działania niepożądane i wymagająca ścisła zgodność ograniczyły powszechne stosowanie KD, a podejście oparte na diecie często jest traktowane jako ostateczność. Lepsze zrozumienie mechanizmów zaangażowanych w przeciwdrgawkowe działania KD może prowadzić do opracowania strategii farmakologicznych, które wykorzystują korzystne aspekty i ograniczają problemy związane z terapią dietą. Adenozyna działająca na receptory adenozyny A1 (A1R) jest logicznym kandydatem do efektów terapii KD (3). Adenozyna ma ugruntowaną pozycję jako silny środek przeciwdrgawkowy (4), a endogenna adenozyna działająca na A1R jest ważnym mechanizmem kontroli napadów (5). Co więcej, delecja A1R i zwiększony klirensu adenozyny przez podwyższoną kinazę adenozynową (ADK) powodują zarówno spontaniczne drgania elektrograficzne wewnątrzgatunkowe (6), jak i zwiększają podatność mózgu na uszkodzenie (7)
[podobne: białko serwatkowe a odchudzanie, dieta kopenhaska przepis, sennik samolot katastrofa ]
[patrz też: soczewki kontaktowe miesięczne, korekcja nosa kwasem hialuronowym, parafia piotra i pawła w trzebini ]