Dieta ketogenna hamuje napady padaczkowe u myszy za pośrednictwem receptorów A1 adenozyny czesc 4

Adenozyna otoczenia w mózgu jest regulowana głównie przez ADK (10). Podczas gdy nadekspresja ADK (powodująca niedobór adenozyny) została powiązana z napadami padaczkowymi (6), zmniejszona ekspresja ADK (zwiększając tym samym adenozynę) powoduje, że mózg jest mniej podatny na napady padaczkowe (6) i może być zaangażowany w endogenny mechanizm ochronny mózgu w reakcja na stres lub uraz (10). Dlatego postawiliśmy hipotezę, że stres metaboliczny narzucony przez KD może również prowadzić do zmniejszenia ADK mózgu. Myszy WT karmione KD lub CD uśmiercono w 3 i 4 tygodniu karmienia, co odpowiada czasowi analizy napadów powyżej. Analiza Western blot wykazała, że ten kluczowy enzym regulujący adenozynę był znacznie zmniejszony w grupie KD (Figura 2), co sugeruje możliwy mechanizm supresji napadów KD. Rysunek 2KD prowadzi do obniżenia poziomu ADK. (A) Reprezentatywny Western blot z ekstraktów mózgu myszy WT karmionych CD lub KD przez 3 i 4 tygodnie. Zwróć uwagę na 2 różne warianty łączenia ADK w pasmach reagujących z ADK. Immunoreaktywność anty-tubuliny zastosowano do normalizacji dla równego obciążenia. Ścieżki były prowadzone na tym samym żelu, ale nie były spójne (biała linia). (B) mózg ADK od myszy karmionych CD lub KD przez 3. 4 tygodnie, wyrażone względem CD (n = 4 na grupę). Dane są średnie. SEM. ** P <0,01 vs. CD. Nadekspresja ADK w padaczce u ludzi. Wykazaliśmy wcześniej, że astrogleoza, nadekspresja ADK i wynikający z niej niedobór adenozyny są zaangażowane w generowanie napadów w modelach gryzoni padaczkowych (6, 10). Dlatego odtworzenie prawidłowej sygnalizacji adenozyny przez KD może mieć wartość terapeutyczną dla pacjentów z padaczką z oporną na leczenie padaczką skroniową (TLE). Aby zbadać, czy dysfunkcja adenozyny jest podobnie związana z patologią ludzkiej padaczki, badaliśmy ekspresję ADK w hipokampie pacjentów ze stwardnieniem hipokampalnym (HS) i histologicznie prawidłowym ludzkim hipokampem. ADK ulegał zwiększeniu w określonych regionach hipokampa w próbkach HS w porównaniu z kontrolnym hipokampem (Figura 3, A (D)). Obfite ilości komórek immuno-pozytywnych ADK o typowej morfologii astroglejowej obserwowano w obszarach z wyraźnym glejozą we wszystkich próbkach HS; podwójnie znakowany potwierdził ekspresję ADK w reaktywnych astrocytach reaktywnych wobec białka fibrobelinowego glial (pozytywne na GFAP) (Figura 3, B i D). Analiza Western blot potwierdziła ponad 3-krotny wzrost poziomu ADK w hipokampie pacjentów z TLE (Figura 3, E i F), co sugeruje, że niedobór adenozyny może przyczyniać się do fenotypu epileptycznego u tych pacjentów. Figura 3 Immunoreaktywność w DC w hipokampie kontrolnym i pacjentów z TLE ze środkowym skroniowym HS. (A. D) Skrawki wybarwiono kontrastowo hematoksyliną [podobne: truskawki indeks glikemiczny, jak ugotowac kasze jaglana, parafia trzebinia siersza ] [patrz też: truskawki indeks glikemiczny, parafia trzebinia siersza, kapelusz słomkowy krzyżówka ]