Dieta ketogenna hamuje napady padaczkowe u myszy za pośrednictwem receptorów A1 adenozyny ad

Odwrotnie, augmentacja terapeutyczna adenozyny jest wysoce skuteczna w kontrolowaniu napadów padaczkowych (8). Adenozyna jest rdzeniem ATP, kluczowej cząsteczki w podstawowej biochemii i ligandu z własnej rodziny receptorów powierzchniowych sprzężonych z białkiem G. Tak więc adenozyna jest homeostatycznym bioenergetycznym regulatorem sieci zaangażowanym w metabolizm i ciągłą aktywność neuronalną i jest dobrze umiejscowiona, aby tłumaczyć zmiany metaboliczne w zmienioną aktywność mózgu. Używając 3 linii transgenicznych myszy, które wszystkie wykazują napady elektrograficzne w wyniku niedostatecznej sygnalizacji adenozyny (6), przedstawiamy tutaj, co uważamy za pierwszy bezpośredni dowód, że działanie adenozyny działające na A1R przyczynia się do terapeutycznego działania KDs. Wyniki i dyskusja Aktywacja A1R hamuje napady padaczkowe. Zgodnie z poprzednią demonstracją (6), A1R + /. myszy, A1R. /. myszy i myszy Adk-Tg (w oparciu o ekspresję wszechobecnie eksprymowanego transgenu Adk na podłożu Adk) utrzymywanym na diecie kontrolnej (CD) doświadczały regularnych elektrograficznych napadów hipokampalnych zgodnych z niedostateczną sygnalizacją adenozynową / A1R (Figura 1). Częstość i czas trwania napadów były podobne między Adk-Tg i A1R. /. myszy i znacznie niższe w A1R + /. myszy (ale wciąż podniesione powyżej WT, Tabela 1). Napady behawioralne (kliniczne) nigdy nie były obserwowane u mutantów, a drgawki elektrograficzne nigdy nie były obserwowane w grupie WT. Ryc. Tłumienie schorzeń przez KD zależy od aktywacji A1R. Reprezentatywne zapisy EEG z CA3 myszy WT i myszy transgenicznych odzwierciedlają rozkład napadów w ciągu godziny (górne ślady) i poszczególnych napadów w wyższej rozdzielczości (1 minuta, dolne ślady). Gwiazdki w górnych śladach oznaczają wybrane napady padaczkowe. Początek i koniec napadów są oznaczone pionowymi strzałkami. Ślady od zwierząt karmionych CD wykazały wyjściową aktywność napadową u wszystkich mutantów i brak napadów w WT. KD prawie całkowicie zlikwidowały napady u myszy Adk-Tg; rzadkie drgawki miały krótszy czas trwania, jak pokazano. KD zmniejszona aktywność napadów w A1R + /. myszy, nie miały wpływu na A1R. /. myszy. Leczenie glukozą lub DPCPX powodowało odwrócenie efektu KD. Zobacz tabelę dla oceny ilościowej. Tabela Częstotliwość i czas trwania napadów Do ilościowego oznaczenia działania KD myszy WT i transgeniczne karmiono CD lub KD. Po 3 tygodniach KD prawie zniosły napady u myszy Adk-Tg i znacznie zmniejszyły czas trwania pozostałych napadów (tab. i ryc. 1). Jeśli KD hamuje napady padaczkowe u myszy Adk-Tg przez podwyższenie poziomu adenozyny w mózgu, to przewidywaliśmy, że jego potencjał tłumienia napadów zmniejszy się w A1R + /. myszy, które mają tylko 50% tego receptora i obniżoną wrażliwość na adenozynę (9). Zgodnie z oczekiwaniami, karmiony KD A1R + /. u myszy wystąpiło znaczące, ale mniejsze (około 50%), zmniejszenie częstości napadów, chociaż czas trwania napadu nie ulegał zmianie w porównaniu z podawaniem CD-A1R + / r. myszy (tabela 1)
[więcej w: niewydolność nerek objawy, soczewki kontaktowe miesięczne, korekcja nosa kwasem hialuronowym ]
[przypisy: stowarzyszenie charytatywne dobrosław, dieta kopenhaska przepis, rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ]