Dieta ketogenna hamuje napady padaczkowe u myszy za pośrednictwem receptorów A1 adenozyny ad 7

Po odwirowaniu testowano osocze pod kątem obecności HB przy użyciu monitora Precision Xtra i pasków testowych ketonowych (Abbott Laboratories). Ludzki materiał. Ludzkie okazy były prezentem od JC Baajena (University of Amsterdam Academic Medical Center i VU University Medical Center, Amsterdam, Holandia). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjentów lub ich opiekunów, a tkankę mózgową traktowano zgodnie z wytycznymi i aprobatą komisji ds. Etyki lekarskiej AMC (MEC, University of Amsterdam, Amsterdam, Holandia). Pacjenci poddani zostali resekcyjnemu leczeniu padaczki lekoopornej i przeważnie niezdrowotnymi złożonymi napadami częściowymi. Zbadaliśmy 11 próbek chirurgicznej epilepsji: 6 z HS (średni wiek, 26,4 lat, zakres, 18. 42 lata) i 5 bez HS (średni wiek, 29,5 lat, zasięg, 18. 41 lat, z ogniskową zmianą nie obejmującą hipokampa właściwego i brak zauważalnej utraty neuronów lub reaktywnej glejozy obserwowanej w hipokampie). Występujący w normie hipokamp kontrolny uzyskano podczas autopsji u osób dorosłych (średni wiek, 31 lat, zakres, 18. 35 lat) bez przebytych drgawek lub innych chorób neurologicznych w ciągu 12 godzin od zgonu. Tkanka została utrwalona, zatopiona w parafinie, podzielona na części (6 .m) i przetworzona na hematoksylinę i eozynę oraz immunocytochemię dla GFAP (mysz monoklonalna, 1: 4000, DAKO) i ADK (królik poliklonalny, 1: 500) (6). Pojedynczą i podwójną immunocytochemię przeprowadzono jak opisano wcześniej (16). Western blotting. Świeżo zamrożone histologicznie normalne hipokampy z autopsji i próbki HS (n = 5 na grupę) zostały homogenizowane. 30 .g białka oddzielono za pomocą standardowej elektroforezy żelowej, przeniesiono i inkubowano przez noc w buforze (20 mM Tris, 150 mM NaCl, 0,1% Tween, 5% beztłuszczowe mleko w proszku, pH 7,5) zawierającym pierwotne przeciwciało ADK (1: 5 000). . Przygotowanie i analizę Western blot przeprowadzono jak opisano wcześniej (16). Mózg myszy poddano podobnej obróbce przy użyciu 50 .g białka pochodzącego z wyciągów z całego mózgu WT (n = 4, CD i KD). Poziomy ADK znormalizowano do standardów wewnętrznych i podano w odniesieniu do kontroli. Densytometrię przeprowadzono przy użyciu ImageJ (NIH). Statystyka. Dane dotyczące zajęcia analizowano za pomocą StatView dla Windows (wersja 5.0.1, SAS Institute Inc.), zgłaszano jako średnie. SD z 5 godzin ślepego zapisu od każdego zwierzęcia i stanu i analizowano przy użyciu jednoczynnikowej ANOVA, a następnie wielokrotnego testu Bonferroni / Dunn dla poszczególnych środków. Dane dotyczące ilościowego oznaczania ADK i ketonu podano jako średnie. SEM i analizowano za pomocą dwustronnego testu ucznia. Wartość AP 0,05 lub mniej została uznana za znaczącą. Podziękowania Niniejsze badanie zostało poparte przez NIH (NS058780, NS061844, NS065957, NS066932, 2P20RR00017699), National Science Foundation (IOS-0843585), Szwedzką Radę ds. Badań Naukowych, Fundację CHDI, Narodowy Fundusz Epilepsji (09-05), EU FP7 (NeuroGlia), Umowa o dofinansowanie 202167, Trinity College i Fundacje Dziedzictwa Dziękujemy Cory Szybala i Jenny Nord za pomoc w hodowli myszy. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2011; 121 (7): 2679-2683. doi: 10.1172 / JCI57813. Zobacz powiązany artykuł na temat adenozyny: przód i środek w łączeniu żywienia i metabolizmu z aktywnością neuronalną.
[więcej w: masło z orzechów laskowych, krem z groszku kwestia smaku, leki ratownika medycznego ]
[hasła pokrewne: koralina cda, jak ugotowac kasze jaglana, zielony jęczmień skutki uboczne ]