Dieta ketogenna hamuje napady padaczkowe u myszy za pośrednictwem receptorów A1 adenozyny ad 6

Dodatkowe mechanizmy mogą również przyczyniać się do indukowanej przez KD supresji drgawkowej: w badaniach in vitro wykazano bezpośrednie ostre działanie ketonów (13, 14), chociaż względne znaczenie tych mechanizmów dla przewlekłych skutków podawania KD u ludzi pozostaje jeszcze do ustalenia. Czy odnosząc te odkrycia do ludzkiej padaczki, stwierdziliśmy, że tkanka mózgowa wycięta z człowieka z padaczką padaczkową wykazała zwiększoną ADK. a zatem prawdopodobnie względny niedobór adenozyny. Wcześniej wykazano niedobór adenozyny bezpośrednio w próbkach mikrodializowanych z epileptogennego hipokampa u pacjentów z TLE (15). Te wyniki i nasze obecne dane wskazują, że zmiana sygnalizacji adenozyny ma znaczenie dla padaczki u ludzi. W szczególności, co najmniej niektóre postacie ludzkiej padaczki odpowiadają kluczowym cechom naszego modelu z niedoborem adenozyny, zwiększając potencjał translacyjny tych wyników. Łącznie dane te określają istotną klinicznie zależność między KD, adenozyną i epilepsją, co może prowadzić do mniej restrykcyjnych diet, alternatywnych metod farmaceutycznych i szerszego zastosowania strategii metabolicznych do różnych stanów medycznych. Metody Zwierzęta. Wszystkie procedury dotyczące zwierząt zostały zatwierdzone przez Komitet Legacy Institutional Animal Care and Use. Myszy Adk-Tg są oparte na ekspresji wszechobecnie eksprymowanego transgenu Adk na podłożu Adk-null, co prowadzi do nadekspresji ADK w całym mózgu (6). A1R + /. i A1R. /. myszy nie mają lub obu alleli A1R (9). Wszystkie zwierzęta utrzymywano na podłożu C57BL / 6. Samce myszy karmiono CD lub KD (numer produktu F3666, Bioserv) ad libitum przez 4 tygodnie (n = 10 na genotyp). Aby odwrócić efekty KD, zwierzęta otrzymały iniekcję ip glukozy w wodzie (30% w / v, 2 g / kg) lub DPCPX (1 mg / kg, 2 ml / kg w 20% DMSO [w / v]). Badania EEG. Bipolarne, powlekane elektrody ze stali nierdzewnej zostały wszczepione do prawego CA3, a monopolarne referencyjne i uziemione elektrody zostały umieszczone powyżej kory mózgowej i móżdżku, jak opisano wcześniej (6). 24 godziny po wszczepieniu, zapisywaliśmy 12 godzin ciągłego EEG od każdego zwierzęcia, stosując układ rejestrujący Nervus EEG (6). Drgawki definiowano jako wyładowania rytmiczne o wysokiej amplitudzie (powtarzające się impulsy, wyładowania kłębów i fal, fale powolne) trwające co najmniej 5 sekund. Po 12 godzinach każde zwierzę otrzymało glukozę lub DPCPX, a monitorowanie EEG wznowiono przez kolejne 12 godzin. Wszystkie zapisy EEG wykonano po 3. 4 tygodniach leczenia dietą i w ciągu 48 godzin od implantacji elektrody, aby wykluczyć przewlekłe reakcje na elektrody. . Pomiar HB. Myszy poddano głębokiemu znieczuleniu i krew zebrano przez nakłucie serca do strzykawek zawierających EDTA
[patrz też: ćwiczenia oddechowe w rehabilitacji, krem z groszku kwestia smaku, pasta tahini gdzie kupić ]
[podobne: parafia trzebinia, aspergiloza, krem z groszku kwestia smaku ]