Dieta ketogenna hamuje napady padaczkowe u myszy za pośrednictwem receptorów A1 adenozyny ad 5

Pokazano reprezentatywne CA1 (A i B) i wnękę (C i D) z tej samej próbki. (A i C) Kontrolne hipokampy wykazały słabą immunoreaktywność ADK. Histologicznie prawidłowy hipokamp chirurgiczny wykazywał wzór immunoreaktywności podobny do tego w hipokampie z autopsji kontrolnej (nie pokazano). (B i D) Próbka HS wykazała zwiększoną ekspresję ADK zarówno w szczątkowych neuronach piramidowych i komórkowych (strzały i B, górna wstawka) oraz w reaktywnych astrocytach (groty strzałek i B, dolna wstawka). Wstawki w D pokazują ekspresję ADK (czerwony) w reaktywnym astrocytem (GFAP, zielony). Skalowane pręty: 160 urn (A i B); 80 (m (C i D); 40 m (A, wkładka i B, górna wkładka); 15 m (B, dolna wstawka i D, wypustki). (E i F) Analiza Western błot ADK dla wszystkich homogenatów z autopsji hipokampa i próbek HS. (E) Reprezentatywne immunobloty. (F) Dane densytometryczne wyrażone względem gęstości optycznej P-aktyny (n = 5 na grupę). Dane są średnie. SEM. * P <0,05 w porównaniu z kontrolą. Stosując myszy transgeniczne i komplementarną farmakologię, wykazaliśmy, że kontrola napadów indukowana przez KD była zależna od A1R: KD praktycznie zniesione napady drgawkowe u myszy Adk-Tg (ze zmniejszoną endogenną adenozyną i nietkniętymi A1R), zmniejszone napady częściowo, ale znacząco w A1R + / r. myszy i nie miały żadnych efektów w A1R. /. myszy lub w obecności blokady A1R. Wykazaliśmy nadekspresję ADK (która powinna zmniejszyć aktywację A1R) w padaczce u ludzi i indukowaną przez KD redukcję ADK w mózgu myszy, zapewniając w ten sposób mechanizm indukowanego przez KD wzrostu adenozyny i przeciwdrgawkowego działania KD poprzez A1R. Podczas gdy zmieniona sygnalizacja adenozynergiczna może nie być podstawową przyczyną napadów padaczkowych we wszystkich padaczkach, adenozyna zatrzymała napady w każdym z testowanych modeli napadów, w tym w modelach padaczki farmakologicznie opornej. Tak więc, bez względu na przyczynę napadu, adenozyna może pomóc go rozwiązać, pod warunkiem. jak pokazano tutaj. obecne są A1R. Subkliniczne, krótkie epizody napadów elektrograficznych (niewykrywalne za pomocą elektrod skalpowych), jak wykazano we wszystkich 3 szczepach transgenicznych myszy w niniejszym badaniu, są obecnie coraz bardziej rozpoznawane i prawdopodobnie odgrywają ważną rolę we wczesnej epileptogenezie (11). Ostre odwrócenie supresji drgawek przez glukozę potwierdziło swoistość metabolicznych efektów KD i spotęgowało się z obserwacjami klinicznymi i badaniami na zwierzętach, podkreślającymi znaczenie niskiej glukozy dla działania KD (12). Rzeczywiście, ostatnio wykazaliśmy in vitro, że metaboliczne konsekwencje KD. zmniejszona pozakomórkowa glukoza i zwiększony wewnątrzkomórkowy ATP. wytwarzają zależne od receptora A1R hamowanie komórek piramidalnych regionu 3 Cornu Ammonis (CA3) (3). Interesujące, że odwrócenie napadów indukowane glukozą u myszy Adk-Tg nie było kompletne (co wskazuje, że specyficzna aktywność enzymatyczna ADK mogła zostać zwiększona w oparciu o szybkie przywrócenie ładunku energetycznego zależne od glukozy), chociaż poziomy ADK były wciąż zmniejszone ilościowo. (Rysunek 2) [patrz też: parafia płoki, sennik samolot katastrofa, quizy dla dziewczyn o chłopakach ] [podobne: białko serwatkowe a odchudzanie, parafia płoki, masło z orzechów laskowych ]