Astrocytarne uwalnianie wapnia pośredniczy w depolaryzacji okołozawałowej w modelu udaru gryzonia ad 7

Aby dodatkowo przetestować tę hipotezę i zbadać potencjał interwencji farmakologicznej, zastosowaliśmy miejscowo kombinację leków hamujących wpływ glutaminianu neuronowego na astroglejowe metabotropowe receptory glutaminianowe (22). Spowodowało to skrócenie czasu zaniku glutaminianu i silnie zmniejszone amplitudy wapnia w astrogleju podczas PID (Figura 3, G. I), wspierając pogląd, że wapń astrogłowy przyczynia się do wtórnego uwalniania glutaminianu. Podsumowując, dane te sugerują, że przyczyniając się do gromadzenia się zewnątrzkomórkowego glutaminianu, uwalnianie wapnia za pośrednictwem IP3R2 z astrocytarnych magazynów wewnętrznych jest głównym wyznacznikiem obciążenia PID, neuronalnego przeciążenia wapnia i niedokrwiennej neurodegeneracji. Interesujące jest to, że uwalnianie wapnia z retikulum endoplazmatycznego za pośrednictwem IP3 wyzwala uwalnianie glutaminianu z astrocytów (19), chociaż dokładne mechanizmy pozostają pod dyskusją (23). Jednak nasze dane sugerują, że astrocyty są ważnym źródłem glutaminianu podczas PID i że mechanizm ten był wcześniej nierozpoznany, ale ma głęboki wpływ na częstotliwość i ogólny ciężar tych szkodliwych fal depolaryzacji. W związku z tym ingerencja w te szlaki może potencjalnie prowadzić do opracowania nowych strategii leczenia w celu złagodzenia uszkodzeń wywołanych przez PID w ostrych zaburzeniach mózgu. Metody Dalsze informacje można znaleźć w Dodatkowych metodach. Statystyka. Porównania między dwiema grupami przeprowadzono za pomocą 2-stronnego testu U Manna-Whitneya. Korelacja została obliczona jako korelacja rang Spearmana. Wszystkie dane analizowano przy użyciu GraphPad Prism 6 (GraphPad Software) i wyrażono jako średnią. SEM lub jako wykresy boksu i wąsów Tukeya wskazujące medianę, średnią, odstęp międzykwartylowy (IQR) i 1,5 IQR. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za statystycznie istotną. Sześć zwierząt zostało wykluczonych z analizy (jedna kontrolna mysz zmarła w trakcie eksperymentu obrazowania, trzy myszy Ip3r2 (3 i 2 myszy kontrolne zmarły po MCAO przed punktem końcowym wolumetrycznej zawału). Zatwierdzenie badania. Wszystkie doświadczenia przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pielęgnacji zwierząt i zatwierdzono przez Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz z Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Wpisy autoraGCP konceptualizuje i nadzoruje badanie. CR przeprowadził eksperymenty. Obaj autorzy ustalili metodologię, przeprowadzili analizę danych i napisali manuskrypt. Materiały uzupełniające Zobacz dodatkowe dane Zobacz wideo uzupełniające Zobacz film uzupełniający 2 Podziękowania Dziękujemy Janowi Peterowi, Theresie Hundt, Armin Keller, Patricii Schmidbauer, Marco Foddis, Christophowi Moehlowi, Kevinowi Kepplerowi i Andrei Delekate za ich pomoc techniczną; Ju Chen (UCSD, San Diego, Kalifornia, USA) za udostępnienie Ip3r2. /. myszy; oraz Martin Theis (Uniwersytet w Bonn, Bonn, Niemcy) za udostępnienie myszy Cx43-ECFP Praca ta została wsparta dotacjami dla GCP z Fundacji Else Kröner-Fresenius; Niemiecka Fundacja Nauki DFG (PE1193 / 2-1); DZNE i kanadyjskie instytuty zdrowia (CIHR) za pośrednictwem inicjatywy CoEN; wspólny program Unii Europejskiej (UE). Program badania chorób neurodegeneracyjnych (JPND) (program badawczy i innowacyjny w zakresie programu Horyzont 2020 , umowa o grant 643417 / DACAPO-AD); i DZNE. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2017; 127 (2): 511-516. https://doi.org/10.1172/JCI89354.
[więcej w: peeling kwasem salicylowym, korekcja nosa kwasem hialuronowym, krem z groszku kwestia smaku ]
[więcej w: krem z groszku kwestia smaku, koralina cda, jak ugotowac kasze jaglana ]