Gratulacje :) :) :) !!!

Cieszmy się sukcesem naszej scholi parafialnej prowadzonej przez s. Goretti

Zdobyła ona po raz kolejny I miejsce na Konkursie Piosenki Religijnej organizowanym w ramach XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach  pod hasłem  Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.

GRATULUJEMY!!!

A tu można zobaczyć i posłuchać jak tam było… WYSTĘP SCHOLI